1. Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

14/12/2023

Tóm tắt bài viết

  • Trước hết, điều quan trọng nhất là tổng quan về những đặc điểm tâm sinh lý của trẻ em. Trẻ em thường rất trong trắng, hiểu biết, ham thích hoạt động và đầy ước vọng. Tuy nhiên, trẻ em cũng rất dễ tổn thương và phụ thuộc.
  • Quyền được sống của trẻ em được khẳng định. Trẻ em cần được sống trong một môi trường vui tươi, thanh bình, được chơi, được học và phát triển. Tương lai của trẻ em cần hình thành trong sự hoà hợp và phát triển.
Set your categories menu in Header builder -> Mobile -> Mobile menu element -> Show/Hide -> Choose menu
Shop